dimarts, 1 d’agost del 2023

Esparreguera veu néixer una nova associació

 

Acta fundacional de la nova Associació de la Residència Municipal de Can Comelles
el divendre 28/07/2023 a l'Ateneu d'Esparreguera.


Divendres 28 de juliol de 2023 varen ser aprovats els estatuts i signada l’acte fundacional de la nova associació esparreguerina creada sota el nom de l’Associació de la Residència Municipal de Can Comelles en un acte que tindria lloc al Cafè de l’Ateneu d’Esparreguera.

Aquest acte ha vingut precedit d’un treball d’un grup de comvilatans que d’ençà una reunió prèvia celebrada el passat dijous dia 6 de juliol, han estat treballant en la preparació dels seus estatuts i del acte fundacional.

Les persones presents a la reunió del divendres per majoria absoluta varen aprovar els Estatuts i elaborarien la corresponent Acta Fundacional de l’Associació de la Residència Municipal de Can Comelles. I també escollirien la seva primera Junta Directiva. Essent elegit com a president Antonio Cañizares i Martínez; com a secretaria Elena Manzanares i Rocamora; de tresorer Juan Marcos i Fernández; i dos vocals que recaurien a les mans de l’Asumpció Jorba i Marro i Manuel Sánchez i Gago.

El següent pas de la nova junta serà portat els Estatuts i l’Acta Fundacional al registre de Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Aquelles persones que vulgueu recolzar aquesta iniciativa i participar d’aquest projecte  -que va més enllà de les persones actualment residents a Can Comelles-  poden contactar amb la nova associació en els seus correus electrònics irscanizares@gmail.com; Collbató@hotmail.com i els telèfons 616161562 i 659012673.

Lluis Artigas Jorba