divendres, 8 de gener del 2021

Bibliografia Local

Joan Ferrer i Aguilera i els seus Capítols Matrimonials 

de la notaria d’Esparreguera (1771-1795)

 


Portada del llibre del Lluis Artigas Jorba "Joan Ferrer i Aguilera i els seus
Capítols Matrimonials de la notaria d'Esparreguera (1771-1795)"


Síntesis:

Buidatge de dades dels contraents de la demarcació  parroquial de Santa Eulàlia d’Esparreguera que feren capitulacions matrimonials davant notari.

 

Dades tècniques:

Autor:             Lluis Artigas Jorba
Idioma:           Català
Pàgines:          215
Lloc:               Esparreguera 2020

 

Contingut de la obra:

Els Capítols Matrimonials de la notaria d’Esparreguera (1771-1795)

Metodologia

Fons treballat

Els Capítols Matrimonials (1771-1795)

Índex de poblacions

Índex Onomàstic

Taula


Pàgines 26 i 27 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Joan Ferrer i Aguilera i els seus
Capítols Matrimonials de la notaria d'Esparreguera (1771-1795)"


P'agines 152 i 153 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Joan Ferrer i Aguilera i els seus
Capítols Matrimonials de la notaria d'Esparreguera (1771-1795)"