dilluns, 29 de juny del 2009

Bibliografia Local

Esparreguera en Imatges. 
De la prehistòria fins l’any 1944 després de J.C.


Portada del treball del Lluis Artigas Jorba "Esparreguera en Imatges"


Síntesis:

            Llibre que recull en un primer bloc un ventall de 37 articles de diversos autors sobre la arqueologia e història d’Esparreguera i que ofereixen una cronologia sobre la nostra Vila.

            Selecció de làmines, fotografies i material gràfic compilar en diverses fonts, que varen servir per l’exposició de l’any 1995 a La Plana d’Esparreguera amb el nom “Esparreguera una Vila per conèixer”.

            Incorpora uns índex sobre el contingut i un annexa amb la procedència del material compilat.

 

Dades tècniques:

Autor:             Lluis Artigas Jorba
Idioma:           Català
Pàgines:         89
Lloc:               Esparreguera 1997

 

Contingut de la obra:


Introducció

Quatre mil·lennis i 37 escrits

            Geologia i Paleontologia d’Esparreguera

            Coves prehistòriques

            Restes humanes a la cova de Can Paloma

            Destrals de pedra

            Ceràmica prehistòrica d’Esparreguera

            Restes  ibèriques d’Esparreguera

            Els romans

            La Necròpolis romana de la Gorgonsana

            Els primers cristians

Transcripció d’un document de l’any 985

Els castells d’Esparreguera  i de les Espases

Santa Margarida del Cairat

Santa Maria del Puig

Can Tovella en un document del segle XI

El castell de la Guardiola

Monedes d’Esparreguera del segle XIII al XVIII

Esparreguera del segle XIV al XVI

La immigració francesa a l’Esparreguera del segle XVI

El basament de la nova església de Santa Eulàlia

El beat Domènec Castellet

L’Esparreguera liberal

La guerra de l’any 1714 a Esparreguera

Les confraries del segle XVIII

Les tropes napoleòniques per Esparreguera

El segle XIX a Esparreguera

El teatre a Esparreguera 1887-1922

L’Orfeó Esparreguera

L’art coral a Esparreguera 1882-1985

Premsa local de començaments de segle

El Patronat de la Joventut

L’art fotogràfic local

Mossèn Josep Duran

La guerra civil de 1936-1939 a Esparreguera

El teatre de postguerra

L’Ateneu es converteix en “Hogar del Productor”

Les Festes de barri

El Nunci

Comentaris del material recollit

Documents d’Esparreguera en Imatges

Índex alfabètic de persones

Índex alfabètic de matèries

Documents dels centres oficials

            Arxiu Municipal d’Esparreguera

 Arxiu Col·lecció Local Biblioteca Popular Beat Domènec Castellet d’Esparreguera

Bibliografia consultada

TaulaDetall del treball del Lluis Artigas Jorba "Esparreguera en Imatges"
Detall del treball del Lluis Artigas Jorba "Esparreguera en Imatges"Detall del treball del Lluis Artigas Jorba "Esparreguera en Imatges"