diumenge, 17 de maig del 2009

Per als afeccionats a les curiositats:

Creació i producció literària a Esparreguera.
Exposició de llibres d’autors esparreguerins.
La Biblioteca Popular Beat Domènec Castellet d’Esparreguera exposa part dels seus dipòsits.
    Aquest dies podem gaudir d’una interessant exposició dins de la nostre estimada Biblioteca Popular.
Es tracta d’una exposició de llibres d’autors esparreguerins. Es a dir, escrits i confeccionats per fills i filles de la nostra ciutat.

    L’exposició ens mostra part dels fons dipositats en l’anomenada Col·lecció Local, veritable arxiu que esdevindrà la memòria col·lectiva de tot un poble.    El material exposat es repartit en tres grups, dos d'Ells protegits per vitrines al rebedor de la planta baixa de la biblioteca, i el tercer grup a la taula gran de la Sala de Lectura de la primera planta.

    L’exposició es prou interessant -malgrat mancar-hi algun autor- doncs ens ofereix un bon ventall del treball realitzat duran els darrers 50 anys a Esparreguera.

    Al grup de treballs mecanografiats i enquadernats, o be altres impresos ben modestament, com serien algunes de les obres del Rafel Subirana -veritables incunables locals- o aquells altres treballs que marcarien tota una època com serien els treballs del doctor Orenci Valls. Aquesta mostra ens permet de gaudir i valorar el treball de varies generacions.    No costa gens de fer una petita cronologia d’aquells pioners, que amb pocs mitjans, investigaven moguts per la flama del seu amor vers Esparreguera. Mancat de recursos, tal vegada a més, es convertien en improvisats editors. Els anys de sequera, per no dir les dècades estèrils. El ressorgiment del interès per les nostres arrels amb un despertar científic. Un despertar on veurem als investigadors locals com poden preparar-se més i millor. Veure com els arxius de tota mena s’organitzen seguint criteris moderns. Com entitats i organismes editen -si no més l’obra d’alguns- i la història esdevé un patrimoni recuperat de tots.    Aquesta exposició ens recorda tot això. Que alguns investigadors locals feren molt tenint les mans buides. Que el poble ha anat convertint-se en una ciutat. Que cada vegada gaudim de més treballs i de major qualitat. Que tots plegats, escrivim la història d’Esparreguera...