divendres, 29 de desembre del 2017

Bibliografia Local

Ignasi Montoriol 
i els seus Capítols Matrimonials 
de la Notaria d’Esparreguera 1740-1759 

Portada del llibre del 
Lluis Artigas Jorba “Ignasi Montoriol i els seus
Capítols Matrimonials de la Notaria d’Esparreguera (1740-1759)”
.
Síntesis: 

Capitulacions matrimonials d’Esparreguera davant el notari Ignasi Montoriol. 


Dades tècniques: 

Autor:    Lluis Artigas Jorba 
Idioma:  Català 
Pàgines: 133 
Lloc:      Esparreguera 2017 


Contingut de la obra: 

Els Capitols Matrimonials de la Notaria d’Esparreguera (1740-1759 
1.- Introducció
2.- L’Esparreguera d’aquells anys 
3.- De la postguerra als anys de la revifalla: apunts de la Catalunya i Esparreguera del segle XVIII 
4.- L’Espanya d’aquells anys 
Metodologia 
Fons treballat 
Capítols Matrimonials (1740-1759)
Índex de poblacions
Índex Onomàstic
Taula