dimecres, 25 de novembre del 2009

Bibliografía local

Els baptismes d’Esparreguera 
1540-1543
Índex del llibre "Els baptismes d'Esparreguera", de Lluis Artigas Jorba

Dades tècniques:

Autor: Lluís Artigas Jorba
Lloc i data: Esparreguera 2006
Pàgines: 29

Síntesis:

Treball que complementa altra obra del mateix autor i període tractat, a Esparreguera durant el segle XVI.


Contingut de l’obra:
.
-Introducció. Els arxius eclesiàstics.
-El naixement dels arxius parroquials
-Els registres anteriors a Trento
-Catalunya en aquest context europeista
-Els arxius pretridentins conservats a la comarca del Baix Llobregat
-Els baptismes d’Esparreguera pretridentins.
-El document.
-Taula.