dissabte, 21 de desembre del 2013

Bibliografia Local

Les Tombes de l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera

Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d’Esparreguera 1790-1860

 


Portada del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"Síntesis:

Buidatge dels esparreguerins soterrats dins l’església parroquial i cementiris existents a la Vila i terme d’Esparreguera, segons les disposicions testamentàries efectuades en vida.

Estudi de la valoració de la salut de les persones que feren els seus testaments davant notari i rituals funeraris.

 

Dades tècniques:

Autor:             Lluis Artigas Jorba
Idioma:           Català
Pàgines:        318
Lloc:               Esparreguera 2013

 

Contingut de la obra:

 

0-           Les Tombes de l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera (1790-1860)

1-           Introducció

2-           Procedència del material

3-           Altres referències col·laterals

4-           Quin material aporta l’estudi?

5-           Inhumacions dins l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera

6-           Inhumacions en el cementiri parroquial Santa Eulàlia d’Esparreguera

7-           Fora de Col·lecció

8-           Església i cementiri de Santa Maria del Puig d’Esparreguera

9-           Sepultures de l’església de l’Hospital d’Esparreguera

10-        Ermita de Santa Margarida

11-        Inhumacions en lloc indeterminat

12-        Notes i referències de les inhumacions Esparreguera

13-        La salut dels esparreguerins davant la mort (1790-1860 )

14-        Rituals Funeraris, misses encarregades després de la mort

15-        Notes i referències Rituals Funeraris

16-        Llistat de testaments (1790-1860)

17-        Índex onomàstic

18-        Taula

 

 

Pàgines 96 i 97 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"Pàgines 178 i 179 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"


Pàgines 236 i 277 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera. Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860". 


Pàgines 284 i 285 índex onomàstic del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera. Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"