dimarts, 31 de desembre del 2013

Bibliografia Local

Esposoris Esparreguerins. 
Recopilació històrica de les llicències de matrimoni. 
Esparreguera de 1723 al 1755. 

Portada del llibre del 
Lluis Artigas Jorba “Esposoris Esparreguerins.
Recopilació històrica de les llicències de matrimoni. Esparreguera de 1723 al 1755”
.Síntesis: 

Compilació de dades recollides del tràmit i pagament de taxes de la Llicència d’Esposalles. Pas previ a la celebració del matrimoni canònic. 


Dades tècniques: 

Autor:          Lluis Artigas Jorba 
Idioma:        Català 
Pàgines:       125 
Lloc:            Esparreguera 1996 


Contingut de la obra: 

Introducció 
Casaments esparreguerins per ordre cronològic 
Les taxes eclesiàstiques bisbat de Barcelona 
Llicències de matrimoni [literals] per ordre cronològic 1723 a 1755 
Dades estadístiques dels casaments 1723-1755 
1.- Nombre de llicències recollides 
2.- Estat civil segons les esposalles recollides 
3.- Piràmide d’estat civil 
4.- Emparellament dels esposos 
5.- Ofici o professió dels marits [d’Esparreguera i foranis] 
6.- Ofici o professió dels marits [ofici o professió del marits fills d’altres localitats de fora d’Esparreguera] 
7.- Ofici o professió dels marits [dades ajustades, ofici o professió dels marits fills d’Esparreguera] 
8.- Visió social-econòmica dels casaments. Dades generals. Marits d’Esparreguera i foranis. 
9.- Recull de casaments. Visió social-econòmica de la població per branques de producció. Representació de dades generals i en brut. 
10.- Visió social-econòmica dels casaments dades ajustades. Marits fills d’Esparreguera. 
11.- Recull de casaments. Visió social-econòmica de la població per branques de producció. Representació de dades en net. Nomes ofici dels marits fills d’Esparreguera. 
12.- Quadre comparatiu. Visió social-econòmica per branques de Producció. 
13.- Llicències d’esposalles recollides. Procedència dels esposos foranis. 
Guía alfabètica de persones. 
Índex. 

 


divendres, 27 de desembre del 2013

Bibliografia Local

Esposoris Esparreguerins. 
Recopilació històrica de les llicències de matrimoni. 
Esparreguera de 1681 al 1723. 

Portada del llibre del 
Lluis Artigas Jorba “Esposoris Esparreguerins.
Recopilació històrica de les llicències de matrimoni. Esparreguera de 1681 al 1723”.Síntesis:

Compilació de dades recollides del tràmit i pagament de taxes de la Llicència d’Esposalles. Pas previ a la celebració del matrimoni canònic. 


Dades tècniques

Autor:          Lluis Artigas Jorba 
Idioma:       Català 
Pàgines:      157 
Lloc:           Esparreguera 1996 


Contingut de la obra:

Presentació 
Casaments 1681-1723 per ordre cronològic 
Taxes de Matrimoni 1681 
Llicència de matrimoni per ordre cronològica 1681-1723 
Referències 
Dades estadístiques casaments 1681-1723 
- Nombre de llicències 
- Estat civil dels contraients 
- Percentatges casament 
- Escala de població segons estat civil 
- Emparellaments dels esposos 
- Piràmide dels casaments 
- Ofici o professió dels marits casats a Esparreguera 
- Ofici o professió dels marits forans 
- Ofici o professió dels marits d’Esparreguera 
- Visió socioeconòmica dels matrimonis 
- Visió socioeconòmica d’Esparreguera per branques producció 
- Llicències de casament recollides. 
Procedència dels esposos forans 
Guía alfabètica de persones 
Taula

 

dissabte, 21 de desembre del 2013

Bibliografia Local

Les Tombes de l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera

Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d’Esparreguera 1790-1860

 


Portada del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"Síntesis:

Buidatge dels esparreguerins soterrats dins l’església parroquial i cementiris existents a la Vila i terme d’Esparreguera, segons les disposicions testamentàries efectuades en vida.

Estudi de la valoració de la salut de les persones que feren els seus testaments davant notari i rituals funeraris.

 

Dades tècniques:

Autor:             Lluis Artigas Jorba
Idioma:           Català
Pàgines:        318
Lloc:               Esparreguera 2013

 

Contingut de la obra:

 

0-           Les Tombes de l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera (1790-1860)

1-           Introducció

2-           Procedència del material

3-           Altres referències col·laterals

4-           Quin material aporta l’estudi?

5-           Inhumacions dins l’església de Santa Eulàlia d’Esparreguera

6-           Inhumacions en el cementiri parroquial Santa Eulàlia d’Esparreguera

7-           Fora de Col·lecció

8-           Església i cementiri de Santa Maria del Puig d’Esparreguera

9-           Sepultures de l’església de l’Hospital d’Esparreguera

10-        Ermita de Santa Margarida

11-        Inhumacions en lloc indeterminat

12-        Notes i referències de les inhumacions Esparreguera

13-        La salut dels esparreguerins davant la mort (1790-1860 )

14-        Rituals Funeraris, misses encarregades després de la mort

15-        Notes i referències Rituals Funeraris

16-        Llistat de testaments (1790-1860)

17-        Índex onomàstic

18-        Taula

 

 

Pàgines 96 i 97 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"Pàgines 178 i 179 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera.
Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"


Pàgines 236 i 277 del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera. Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860". 


Pàgines 284 i 285 índex onomàstic del llibre del Lluis Artigas Jorba "Les tombes de l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera. Rituals funeraris i altres inhumacions al terme d'Esparreguera 1790-1860"